Książki dla dzieci się zmieniły i zauważyliscie?

Nowoczesna książka w połączeniu z tabletem zamienia się w wirtualnego nauczyciela! W grze dziecko słyszy prawidłową wymowę, wykonuje logiczne zadania. Kupując elektroniczną wersję książki, nie przepłacacie za jej produkcje i dostawę. Aktywujac książkę z konta, można łatwo wydrukować ją na drukarce tyle razy, ile trzeba.
Książka z rozszerzoną rzeczywistością – najlepszy prezent dla Twojego dziecka!

Lepiej raz zobaczyć, niż sto razy usłyszeć!
Instrukcja dla rodziców z korzystania z książki
Jeśli Twoje dziecko ma 3–4 lata
W 3 lata dziecko powinno umieć.

 • Liczyć do dziesięciu i pokazywać odpowiednią liczbę palców na dłoni. W procesie nauczenia wirtualny nauczyciel Danik opowiada o liczbach i wypowiada ich nazwy w języku angielskim. W książce odrębne strony poświęcone cyfrom i ilustrowane obrazkami palców na rękach – liczba palców odpowiada konkretnej cyfrze.

 • Dziecko musi rozróżniać pojęcia: dużo – mało (jeden), duży – mały, wysoki – niski i t. d. W procesie utrwalania tej wiedzy na stronie 11 książki wirtualnego nauczyciel Danik opowie o zwierzętach i porówna ich ilościowe i jakościowe cechy.

 • Dziecko powinno znać i rozróżniać podstawowe kolory (biały, czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy). Z wirtualnym nauczycielem na str. 35 dziecko nauczy się 8 podstawowych kolorów w języku ojczystym i angielskim.

 • Dziecko powinno znać i rozróżniać podstawowe kształty geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, i tak dalej). Bajkowa postać Danik opowie o kształtach na str. 37–43 i nauczy rysować je poprawnie.

 • Dziecko musi znać i rozróżniać podstawowe czynności wykonywane przez ludzi i zwierzęta ( "leżeć", "siedzieć", "biegnąć", i tak dalej). Ożywające na stronach książki afrykańskie zwierzęta pomagają dziecku utrwalić wiedzę, a opowieści o nich zawierają te i inne koncepcje (również o świecie fauny), które
  są przystosowane do postrzegania przez dziecko.

 • Dziecko powinno nauczyć się nazw części ciała. Str. 47 i 49 książki zawierają odpowiednią treść
  do nauczania przez gry.

 • Dziecko powinno umieć korzystać z kredek, flamastrów, długopisów, i tak dalej. Umieć rysować krążki, kropki, linie. Dzięki książce dziecko nie tylko pokoloruje ulubione zwierzęta, ale również ożywi je na tablecie pod czas gry.
W wieku trzech lat, dziecko już tworzy proste zdania i stopniowo przechodzi do złożonych (5–6 słów). Danik uczy poprawnej wymowie, poprawnie stawi akcent w słowach, operując krótkimi zdaniami. Wszystko
to przyczynia się do harmonijnego rozwoju dziecka.
Jeśli Twoje dziecko ma 5 lat
Dziecko w 5 lat przeżywa ogromną potrzebę wiedzy o otaczającym świecie i poszerzeniu swoich horyzontów. On jak gąbka, pochłania interesującą informacje. Dowody naukowe wskazują, że w tym wieku dziecko jest w stanie zapamiętać tyle materiału, ile później nigdy w życiu nie zapamięta. Dzieci 5–6 lat interesuje się wszystkim, co jest związane z światem zewnętrznym.

 • Na stronach książki dziecku będzie kolorować zwierzęta i grać na tablecie z ulubionym zwierzętami mieszkańcami Afryki.

 • Pod czas gry dziecko zapamięta nazwę cyfr, kolorów i kształtów w języku angielskim. Pozna także dni tygodnia, nazwy części ciała. Zapozna się z niektórymi faktami ze świata zwierząt.

 • Dzięki wirtualnemu nauczycielowi, dziecko przygotuje rękę do pisania cyfr, malowania obrazków.

 • Dzieci w wieku 5 lat chętnie grają w różne gry, dlatego w książce jest dostępna gra logiczna "Kostki", które, między innymi, utrwala w pamięci dziecka nazwy barwy różnych przedmiotów w języku ojczystym
  i angielskim.

 • Dzieci są zachwycone, gdy im czytają bajki, więc w książce Danik opowiada pouczające historie
  o zwierzętach.
Dziecko ma świadomość, że tablet i książka równoważne przedmioty.
Jeśli Twoje dziecko ma 6 lat
Każdy nowy samodzielny krok Waszego dziecka – to przygotowanie do nowego, bardziej dorosłego życia, próba pewnego ruchu w przyszłość. Im więcej będzie takich kroków w dzieciństwie, tym bardziej pełne będzie życie Waszego dziecka, kiedy wyrośnie i pójdzie własną drogą. Właśnie książki z rozszerzoną rzeczywistością pomogą dziecku zrobić pierwsze kroki w nauce poprzez zabawę.

 • Dzięki podpowiedziom Danika dziecko nauczy się nazw cyfr, kształtów, części ciała, zwierząt, dni tygodnia w języku angielskim.

 • Dziecko znacząco uzupełni swoje słownictwo, więc jego rozwój znacznie się poprawi.

 • Dzięki jasnej i spójnej wymowie Danika dziecko nauczy się wymawiać poprawnie wszystkie dźwięki języka ojczystego, a także prawidłowo dobierać słowa do wyrażeń i zdań.

 • Sprawdzonym sposobem na rozwój zdolności umysłowych u dzieci uważana jest kaligrafia – dlatego
  w książce jest miejsce do pisania. Po aktywacji na tablecie, wirtualny nauczyciel nauczy Wasze dziecko poprawnie i pięknie pisać.
Wszystkie dzieci poznają otaczający je świat poprzez zabawę. Jest to najlepszy sposób, aby nauczyć się lub zrozumieć coś nowego. Książka z tabletem – to nowoczesna generacja gier edukacyjnych dla Twojego dziecka.
Jeśli Twoje dziecko ma 7 lat
W wieku 7 lat dziecko powinno mieć pewną ilość wiedzy o otaczającym go świecie. Książka dostarcza odpowiednią wiedzę o zwierzętach Afryki, i ich cechach. Dziecku wystarczy naprowadzić tablet na stronę,
a zwierzęta ożyją. Pamięć dziecka rozwija się w dwóch kierunkach – arbitralność i sensowność. Dzieci nieświadomie zapamiętują materiał szkoleniowy, powodujący ich zainteresowanie, podany w formie zabawy związanej z wizualnymi obrazami lub wspomnieniami, i tak dalej.

 • Książka pozwala dziecku nauczyć się angielskich liter i nazw części ciała w zabawny sposób za pomocą utworów muzycznych.

 • Zapamiętywaniu nazw kolorów w języku angielskim pomaga gra logiczna.

 • "Mieszkających" w książce zwierząt trzeba pokolorować. One ożyją w tablecie, a Danik wyjaśni dziecku
  ich cechy, opowie, jak się je nazywa w języku angielskim.

 • Młodsi uczniowie, a także dzieci w wieku przedszkolnym, mają dobrą pamięć mechaniczną. Dla tego
  w książce jest miejsce do pisania, jak również strony do ze schematami do rysowania figur.
Na każdej stronie książki wirtualny nauczyciel Danik pomoże, wyjaśni i dopilnuje każdy krok Twojego dziecka.
Uczymy liczb, kolorów, kształtów. Danik
Pobierz teraz!
w App Store i Google Play.
Made on
Tilda